Attraktionslagen

För att beställa boken använd QR-koden och swicha. Skicka ett sms eller ett mail med adress som boken skall skickas. Om du bor i närheten av Kungälv går det bra att hämta upp den. 

Kontaktuppgifter finns under här 

En bok för barn från 5 år upp till minst 100


"Attraktionslagen för barn och tröga vuxna", en sagolik guide till den magiska kraft som bor inom oss alla. Följ med författaren Åsa Popp på en inspirerande utforskning av våra inre kanaler och känslornas vägvisande roll i livet.

I denna vackert illustrerade barnbok, öppnar Åsa upp för en ny värld av förståelse och möjligheter. Genom enkla och gripande berättelser lär vi oss att varje känsla är som en tv-kanal - en unik frekvens som attraherar liknande energier. Genom att lära oss att stanna på en högre kanal, oavsett omgivningens frekvens, får vi kraften att lyfta upp både oss själva och dem omkring oss.

Djupt förankrad i insikten om att våra tankar och känslor styr våra liv, utforskar boken hur vi kan förändra vår verklighet genom att ändra vår inre inställning. Genom att praktisera tacksamhet och föreställa oss redan uppnådda önskningar, öppnar vi dörrarna till en värld av möjligheter och manifestationer.

Med varmt hjärta och kloka ord vägleder "Attraktionslagen för barn och tröga vuxna" oss till en djupare förståelse för oss själva och världen runt omkring oss. En bok att läsa tillsammans, där såväl barn som vuxna kan lära och växa tillsammans.
Låt dig dras in i en värld där magin i attraktionslagen väntar på att upptäckas.