Reiki

"If you could never again think about your body and, instead, just think pleasant thoughts — your body would reclaim its place of Well-being. Find something to feel good about and get out of the way, and allow the cells to receive what they've been asking for. That is the key to healing."


Reiki är en tusenårig healing metod med rötter i Japan och Tibet och betyder universell livskraft. Reiki är en form av energibehandling där den universella energin som finns runt om oss kanaliseras av en healer. Energin i kroppen börjar då röra på sig, löser upp blockeringar och får i gång en läkning.

Allt vi är med om i livet får en reaktion i kroppen, ibland håller vi kvar den och till slut blir det stopp. Det kan vara sjukdom och smärtor, men även känslomässiga blockeringar.


Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket.


Kontaktunsplash