Reiki

"If you could never again think about your body and, instead, just think pleasant thoughts — your body would reclaim its place of Well-being. Find something to feel good about and get out of the way, and allow the cells to receive what they've been asking for. That is the key to healing."


Reiki är en tusenårig healing metod med rötter i Japan och Tibet och betyder universell livskraft. Något förenklat innebär reiki att man ökar på livskraften, men rent fysiskt ökar en behandling oxytocinet i kroppen, det som brukar kallas för kroppens eget lyckohormon.


Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur.

Smärtsamma minnen kan lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket.unsplash