Personlig utveckling - Bli medveten

“One person who is in alignment with their true thoughts and feelings is more powerful than a million who are not.”


Din personlighet är gjord av hur du tänker, hur du agerar och hur du känner.

Hur du tänker, agerar och känner är din personlighet och din personlighet är intimt kopplad till din personliga verklighet, ditt liv.

Så om du vill ändra ditt liv, din personliga verklighet, så måste du ändra din personlighet.

Du måste börja bli medveten om dina omedvetna tankar, du behöver börja lägga märket till hur du agerar, hur du pratar och vara uppmärksam på hur du känner.

En del människor lever hela sina liv i skuld och dom vet inte ens att det är skuld för det känns som dem.

När du börjar lägga märket till allt det här börjar du objektivera ditt subjektiva jag.

När du börjar göra små förändringar tillbaka till tanke, en ny tanke leder till ett nytt val, ett nytt val leder till ett nytt beteende, ett nytt beteende leder till en ny upplevelse och en ny upplevelse skapar en ny känsla.

Den nya känslan lär din kropp kemiskt att förstå det din hjärna intellektuellt förstår. Nu förkroppsligar din kropp sanningen. Den nya känslan inspirerar nya tankar och det kallas evolution.


unsplash