Personlig utveckling - Bli medveten

“One person who is in alignment with their true thoughts and feelings is more powerful than a million who are not.”


Work shop


Hur lever man?

En guide till att skapa magi


Din personlighet är gjord av hur du tänker, hur du agerar och hur du känner.

Hur du tänker, agerar och känner är din personlighet och din personlighet är intimt kopplad till din personliga verklighet, ditt liv.

Så om du vill ändra ditt liv, din personliga verklighet, så måste du ändra din personlighet.

Du måste börja bli medveten om dina omedvetna tankar, du behöver börja lägga märket till hur du agerar, hur du pratar och vara uppmärksam på hur du känner.

En del människor lever hela sina liv i skuld och dom vet inte ens att det är skuld för det känns som skulden är dem.

När du börjar lägga märket till allt det här börjar du objektivera ditt subjektiva jag.

När du börjar göra små förändringar tillbaka till tanke, en ny tanke leder till ett nytt val, ett nytt val leder till ett nytt beteende, ett nytt beteende leder till en ny upplevelse och en ny upplevelse skapar en ny känsla.

Den nya känslan lär din kropp kemiskt att förstå det din hjärna intellektuellt förstår. Nu förkroppsligar din kropp sanningen. Den nya känslan inspirerar nya tankar och det kallas evolution.


Genom att bli medveten om dina egna tankar, synliggöra inprogrammerade mönster och förstå vad dina känslor betyder, öppnar du upp för att skapa en helt ny värld. En värld du medvetet skapar och vill leva i istället för den verklighet du lever i idag som kanske ter sig som slumpartade händelser, ibland alldeles underbara, ibland inte alls det du vill uppleva. Ett virrvarr av upp och ner som du inte riktigt har kontroll över.

Vi kommer prata om:


  • Vem du är

  • Undermedveten programmering

  • Tankens kraft

  • Hur du kommer tillbaks till nuet

  • Flow


För att alla skall få en möjlighet att meverka på bästa sätt bör gruppen inte bli för stor. 5-6 personer är optimalt. Vi håller på i ca 2,5 timma. Det går även att köra Work shopen på distans om så önskas. 

unsplash